bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 317. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 317. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-08-03

W dniu 3 sierpnia 2016 r. odbyło się 317. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas trzysta siedemnastego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, KNF zezwoliła na połączenie Warmińsko – Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Piszu (jako banku przejmującego) ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Olsztynie (jako bankiem przejmowanym).

Wyniki głosowania KNF: 5 głosów zostało oddanych za zezwoleniem na połączenie (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, A.Artwich, R.Domagalski-Łabędzki), natomiast 3 głosy były wstrzymujące się (P.Nowak, A.Kaźmierczak, Z.Sokal).

Na ten miesiąc zaplanowane są jeszcze dwa posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Odbędą się one w dniu 9 sierpnia i 30 sierpnia 2016 r.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...