bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 307. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2016 r.

Komunikat z 307. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2016 r.

Dodano: 2016-05-17
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

17 maja 2016 r. odbyło 307. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę Investment Friends Capital SA (dawniej Zakłady Mięsne Herman SA) karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta nienależycie wykonała obowiązek informacyjny określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie,  nie przekazując spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości, w terminie określonym w art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie, informacji poufnej o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy spółką, Fon Ecology SA z siedzibą w Płocku oraz TransRMF sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach.

Na posiedzeniu Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 17 grudnia  2015 r. nakładającą na spółkę Polymetal SA karę bezterminowego wykluczenia akcji spółki Polymetal SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych.

KNF jednogłośnie nałożyła na 17 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 12 biur, 500 złotych na 2 biura, 400 złotych na 1 biuro i 200 złotych na 2 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 9 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 7 biur i po 500 złotych na 2 biura, Komisja jednogłośnie utrzymała decyzje pierwszoinstancyjne w przypadku kar na 7 biur, w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych, a w przypadku 1 biura uchyliła decyzję pierwszoinstancyjną i umorzyła postępowanie.

Pełny komunikat do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania

knf_17_05_2016_tcm75-47028.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...