bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 300. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (5 kwietnia 2016 r.)

Komunikat z 300. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (5 kwietnia 2016 r.)

Dodano: 2016-04-06
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu wczorajszym, tj. 5.04.2016 r., odbyło się 300. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie posiedzenia zajęto się m. in. zgłoszeniami dwóch instytucji bankowych zainteresowanych uczestnictwem w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie. W związku z powyższym Komisja przedłużyła termin restrukturyzacji do dnia 20 kwietnia. Komisja wyraziła zgodę na powołanie Richarda Paret na stanowisko Członka Zarządu Credit Agricole Bank Polska SA oraz Adama Szczepaniaka na stanowisko Członka Zarządu Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Polska) SA. W trakcie spotkania zapoznano się z informacjami na temat programów reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2016 r., oraz działalności funduszy emerytalnych w IV kwartale 2015 r. W dniu wczorajszym Komisja również nałożyła kary pieniężne na 11 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 10 biur i 300 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, dotyczących braku przekazania w ustawowym terminie organowi nadzoru KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III lub IV kwartale 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. lub dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej, albo ubezpieczeniowej, albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na dzień 7 kwietnia 2016 r.

Pełny komunikat po 300. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego, dostępny na stronie KNF, pod adresem: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/KNF_5_04_2016.html

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...