bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 300. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (5 kwietnia 2016 r.)

Komunikat z 300. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (5 kwietnia 2016 r.)

Dodano: 2016-04-06
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu wczorajszym, tj. 5.04.2016 r., odbyło się 300. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie posiedzenia zajęto się m. in. zgłoszeniami dwóch instytucji bankowych zainteresowanych uczestnictwem w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie. W związku z powyższym Komisja przedłużyła termin restrukturyzacji do dnia 20 kwietnia. Komisja wyraziła zgodę na powołanie Richarda Paret na stanowisko Członka Zarządu Credit Agricole Bank Polska SA oraz Adama Szczepaniaka na stanowisko Członka Zarządu Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (Polska) SA. W trakcie spotkania zapoznano się z informacjami na temat programów reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2016 r., oraz działalności funduszy emerytalnych w IV kwartale 2015 r. W dniu wczorajszym Komisja również nałożyła kary pieniężne na 11 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 10 biur i 300 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, dotyczących braku przekazania w ustawowym terminie organowi nadzoru KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III lub IV kwartale 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. lub dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej, albo ubezpieczeniowej, albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na dzień 7 kwietnia 2016 r.

Pełny komunikat po 300. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego, dostępny na stronie KNF, pod adresem: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/KNF_5_04_2016.html

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...