bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Komisja w Senacie przyjęła ustawę o dystrybucji ubezpieczeń bez poprawek

Komisja w Senacie przyjęła ustawę o dystrybucji ubezpieczeń bez poprawek

Dodano: 2017-11-30

W dniu 30 listopada 2017 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, uchwaloną przez Sejm RP w dniu 9 listopada 2017 r., bez żadnych poprawek. Po zaprezentowaniu ustawy przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, obrady i głosowanie zajęły Komisji 3 minuty. Za przyjęciem ustawy głosowało 3 senatorów. 

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń trafiła do Senatu w dniu 10 listopada br. Tego samego dnia akt prawny został skierowany do prac Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przygotowało szereg poprawek do ustawy. Obejmowały one zarówno kwestie redakcyjne, w tym ujednolicenie terminów stosowanych w ustawie. BL zaproponowało m.in. zastąpienie terminu ”informacje”, słowem „porady” w odniesienie do obowiązków informacyjnych brokerów ubezpieczeniowych w art. 9. Także Biuro zwróciło uwagę, że art. 83 dot. kar powinien zostać uzupełniony o wypis norm prawnych, za naruszenie których mogłaby zostać nałożona kara, jak i wysokość kary przypisanej do danego naruszenia. Żadna z tych poprawek nie została uwzględniona przez członków senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Teraz ustawa będzie rozpatrywana podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 grudnia br. Termin zakończenia prac Senatu upływa w dniu 10 grudnia br.

Pliki do pobrania

652o.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...