bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Komisja ds. zarządzania ryzykiem

Komisja ds. zarządzania ryzykiem

Dodano: 2022-02-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń utworzyła Komisję ds. zarządzania ryzykiem. Jej członkami mogą być osoby nadzorujące funkcję zarządzania ryzykiem ze wszystkich zakładów ubezpieczeń.

Zadaniem Komisji będzie wymiana najlepszych praktyk, wskazywanie nowych wyzwań dla zarządzania ryzykiem, opiniowanie projektów legislacyjnych oraz prowadzenie dialogu z Komisją Nadzoru Finansowego.

Komisja będzie pełnić funkcję forum wymiany wiedzy dla zakładów ubezpieczeń. Na pierwsze posiedzenie nowego organu zaproszona została Daria Ringwelska-Ładak, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk UKNF. Temat, który ma być poruszony jako jeden z pierwszych dotyczy wymiany najlepszych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...