bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Komisja ds. zarządzania ryzykiem

Komisja ds. zarządzania ryzykiem

Dodano: 2022-02-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń utworzyła Komisję ds. zarządzania ryzykiem. Jej członkami mogą być osoby nadzorujące funkcję zarządzania ryzykiem ze wszystkich zakładów ubezpieczeń.

Zadaniem Komisji będzie wymiana najlepszych praktyk, wskazywanie nowych wyzwań dla zarządzania ryzykiem, opiniowanie projektów legislacyjnych oraz prowadzenie dialogu z Komisją Nadzoru Finansowego.

Komisja będzie pełnić funkcję forum wymiany wiedzy dla zakładów ubezpieczeń. Na pierwsze posiedzenie nowego organu zaproszona została Daria Ringwelska-Ładak, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk UKNF. Temat, który ma być poruszony jako jeden z pierwszych dotyczy wymiany najlepszych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...