bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe obniżają opłaty likwidacyjne

Kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe obniżają opłaty likwidacyjne

Dodano: 2015-10-20

Kolejne trzy towarzystwa ubezpieczeniowe – MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie), zobowiązały się do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z kwestionowanych wzorców umownych. We wrześniu trzy inne firmy: Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden podjęły podobne decyzje. UOKiK nadal czeka na podobne decyzje kolejnych ubezpieczycieli, ponieważ postępowania UOKiK wobec towarzystw ubezpieczeniowych, które oferowały lub oferują ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nadal trwają.

MetLife zobowiązało się do umożliwienia konsumentom aneksowania kwestionowanych umów. Opłata likwidacyjna będzie wynosiła 25% składki pierwszorocznej w przypadku umów ze składką regularną albo 7,5% w przypadku umów ze składką jednorazową. W obu przypadkach maksymalna kwota pobieranej opłaty nie przekroczy 5 tys. zł. O możliwości zawarcia aneksu do umowy ubezpieczyciel poinformuje konsumentów listownie. Oferta będzie miała charakter bezterminowy.

PKO Życie (d. Nordea Życie SA) zobowiązało się wprowadzić zmiany dotyczące 25 wzorców umownych dotyczących polis z UFK oferowanych klientom własnym oraz m. in. banków i pośredników. Opłaty likwidacyjne zostaną obniżone w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną średnio o 75% i nie będą wyższe niż 25% wartości wpłaconych składek oraz  4% dla umów opłacanych składką jednorazową. Ubezpieczyciel przekaże konsumentom propozycję zawarcia aneksu do umowy bądź równoważnego porozumienia.

PZU zobowiązało się do obniżenia kosztu wykupu polisy w obowiązujących umowach do poziomu nieprzewyższającego 4% środków na rachunku udziałów konsumenta, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł. Ubezpieczyciel listownie zawiadomi konsumentów o obniżeniu opłat proponując im podpisanie aneksów do umów. Oferta zawarcia aneksów ma charakter bezterminowy. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązał się, że od 1 stycznia 2016r. nie będzie zawierał nowych umów w oparciu o zakwestionowany przez Urząd wzorzec umowny, poprzez wycofanie tego wzorca z oferty.

UOKiK zarzucił w sumie siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia tj. wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych. UOKiK nadal prowadzi 11 postępowań w sprawie ubezpieczeń z UFK wobec kolejnych przedsiębiorców, którzy oferowali takie produkty.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...