bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

Dodano: 2015-05-06
Publikator: Sąd Apelacyjny

Przed kilkoma dniami do rejestru klauzul abuzywnych zostało wpisane następujące postanowienie: „W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową”

Wyroki Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego (sygn. akt VI ACa 1262/12) wydane w tej sprawie zawierają wiele ciekawych tez i wskazówek co do sposobu interpretacji podobnych klauzul. Poniżej przedstawiamy kilka takich tez.

Pliki do pobrania

vi_aca_126212.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...