bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

Dodano: 2015-05-06
Publikator: Sąd Apelacyjny

Przed kilkoma dniami do rejestru klauzul abuzywnych zostało wpisane następujące postanowienie: „W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową”

Wyroki Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego (sygn. akt VI ACa 1262/12) wydane w tej sprawie zawierają wiele ciekawych tez i wskazówek co do sposobu interpretacji podobnych klauzul. Poniżej przedstawiamy kilka takich tez.

Pliki do pobrania

vi_aca_126212.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...