bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

Kolejne sformułowania trafiają na listę klauzul abuzywnych

Dodano: 2015-05-06
Publikator: Sąd Apelacyjny

Przed kilkoma dniami do rejestru klauzul abuzywnych zostało wpisane następujące postanowienie: „W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową”

Wyroki Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego (sygn. akt VI ACa 1262/12) wydane w tej sprawie zawierają wiele ciekawych tez i wskazówek co do sposobu interpretacji podobnych klauzul. Poniżej przedstawiamy kilka takich tez.

Pliki do pobrania

vi_aca_126212.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...