bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Kolejne odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”

Kolejne odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”

Dodano: 2016-06-08
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W dniu 11 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIU przyznało odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Odznaki zostały przyznane następującym osobom:

Osoby zgłoszone przez Uniqa TU SA:
1. Andrzej Jarczyk

Osoby zgłoszone przez Gothaer TU SA:
1. Mariusz Kłosowski
2. Agata Skrężyna-Dudek
3. Hubert Grochowski
4. Magdalena Szczepańska

Osoby zgłoszone przez Signal Iduna TU SA:
1. Agnieszka Hołubowska
2. Jerzy Świątek

Osoby zgłoszone przez TU Europa SA:
1. Bartosz Dąbrowski
2. Elżbieta Rajter-Łożyńska
3. Jadwiga Łoś-Ujda

Osoby zgłoszone przez PZU SA:
1. Ruzica Walkiewicz
2. Barbara Wdowiak
3. Karol Jasik
4. Halina Panek

Osoby zgłoszone przez Interrisk TU SA:
1. Iwona Borkowska
2. Robert Kowalczyk
3. Bartosz Okrasa
4. Angelika Pietrzyk-Paczosa
5. Grzegorz Kusy
6. Waldemar Kozłowski

Odznakę „Za zasługi dla ubezpieczeń” można przyznać osobie fizycznej zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce. Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą występować członkowie i prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...