bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Kogo obejmie praca zdalna? Projekt Nowelizacji Kodeksu Pracy

Kogo obejmie praca zdalna? Projekt Nowelizacji Kodeksu Pracy

Dodano: 2021-04-28

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu Pracy jedną z głównych zmian będzie wprowadzenie do Kodeksu na stałe formy pracy zdalnej. Możliwość świadczenia pracy w formie home office ma z nami zostać także po trwaniu pandemii. Taki tryb miałby być równy z wykonywaniem pracy w siedzibie firmy.

Ostatni czas jasno pokazał, że istnieje wiele modeli pracy zdalnej, wszystko zależy od potrzeb i możliwości pracodawcy, jak i pracownika. Począwszy od modeli opierających się na jedynie sporadycznej „pracy z domu” poprzez model hybrydowy aż do pracy stale wykonywanej w formie zdalnej. Nowelizacja ma wprowadzić obowiązek uregulowania tej sytuacji poprzez ustalenia związane z pracą zdalną przy samym podpisywaniu umowy lub w trakcie jej obowiązywania.

Mimo kilku ścisłym przepisom proponowanym w projekcie, wiele uregulowań ze względu na ich interpretacje na ten moment wydaje się być bardzo elastyczna, a według wielu specjalistów zbyt elastyczna.  Warto zastanowić się, czy nowelizacja nie obejmuje zbyt szeroko grona zatrudnionych objętych przepisami dotyczącymi pracy zdalnej? Niezaprzeczalnie, kwestia interpretacji tych zmian będzie miała bardzo duży wpływ na sytuacje pracodawców.

Praca wykonywana poza siedzibą firmy bez wątpienia nie będzie już nikogo dziwić, niemniej miejsce wykonywania pracy najprawdopodobniej będzie musiało być uzgodnione z pracodawcą. Zgodnie z projektem, pracownik będzie mógł świadczyć pracę z miejsca swojego zamieszkania ale także z każdego innego miejsca, wcześniej uzgodnionego i zatwierdzonego przez przełożonego. Eksperci jasno podkreślają, że nie ma żadnego powodu przemawiającego za zawężaniem i ograniczaniem miejsca wykonywania pracy do jednego konkretnego adresu.  

Ponadto, z projektu jasno wynika, że miejsc wykonywania pracy może być kilka. Ustawodawca chce potraktować pracę zdalnie bardzo szeroko. dając pracownikowi dość dużą swobodę. Niestety pracodawcą może przysporzyć to znacznie więcej obowiązków, pojawiają się więc pytania i wątpliwość o to jak rozumieć niektóre przepisy nowelizacji.

Dla pracodawcy wprowadzenie trybu pracy zdalnej to również nowe, wcześniej nieponoszone koszty. W projekcie przewidzianych jest szereg świadczeń oraz korzystnych dla pracowników przepisów, które przewidują między innymi zwrot poniesionych przez pracowników kosztów w związku z wykonywaniem pracy (np. ponoszone rachunki za energię elektryczną, eksploatację i konserwację narzędzie potrzebnych do pracy, łącza telekomunikacyjne etc.) czy dodatkowe obowiązki pracodawców, na przykład te związane z zapewnienia pracownikowi warunków pracy zgodnych z zasadami bhp.

Kogo obejmie praca zdalna?

Elastyczność nowych przepisów polega przede wszystkim na tym, że jako „pracowników zdalnych” będziemy rozumieć wszelkie osoby pracujące i wykonujące swoje obowiązki poza siedzibą przedsiębiorstwa, co za tym idzie także tych, którzy do wywiązywania się ze swoich pracowniczych obowiązków nie korzystają z narzędzi elektronicznych (jak np. laptop, tablet).  

Na ten moment budzącymi wiele pytań są zawody takie jak przedstawiciele handlowi, serwisanci, eksperci IT, kierowcy czy nawet budowlańcy. Specyfika takiej pracy wymaga przebywania „w terenie”, często z dojazdem do klienta. Zgodnie z projektem, pracownik świadczący pracę w formie zdalnej będzie miał możliwość składania wniosków, a następnie zawarcia porozumienia z pracodawcą co do sposobu wykonywania pracy. Istotnym jest również, że wszystkie narzędzia, którymi posługiwać się będzie pracownik, będą musiały spełniać szereg wymogów zawartych w KP.

Wszystko nie zostało jeszcze przesądzone, prace i rozmowy na temat zmian w Kodeksie Pracy wciąż trwają, być może występująca w projekcie „elastyczność” zostanie doprecyzowana. Niemniej warto z wyprzedzeniem zastanowić się nad różnego rodzaju rozwiązaniami, które warto będzie zastosować po wejściu w życie nowelizacji KP. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być zawarcie nowych postanowień dotyczących między innymi wspomnianych ryczałtów w wewnętrznych regulaminach przedsiębiorstwa czy wzięcie pod uwagę projektu zmian przy zawieraniu umów z nowymi pracownikami.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...