bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: zysk sektora bankowego spadł o 15,7 proc.

KNF: zysk sektora bankowego spadł o 15,7 proc.

Dodano: 2016-05-06
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Zysk sektora bankowego za marzec 2016 spadł o 4,3 proc. rdr do wysokości 1,51 mld zł, a w całym pierwszym kwartale tego roku nastąpił spadek o 15,7 proc. rdr do poziomu 3,5 mld zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Wynik z tytułu odsetek w okresie styczeń-marzec 2016 roku wyniósł 9,19 mld zł wobec 8,68 mld zł odnotowanych rok wcześniej.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł w tym okresie 3,13 mld zł wobec 3,29 mld zł w roku 2015.

Koszty działania banku wyniosły 7,75 mld zł; w I kwartale 2015 roku wyniósł 7,03 mld zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły w okresie styczeń-marzec 1,55 mld zł. W analogicznym okresie rok temu uzyskały one wartość 1,74 mld zł.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...