bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
KNF wyróżniła UFG jako instytucję przyjazną mediacji

KNF wyróżniła UFG jako instytucję przyjazną mediacji

Dodano: 2021-11-22
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Komisja Nadzoru Finansowego przyznała wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Wśród wyróżnionych znalazło się dziesięciu ubezpieczycieli oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak informują przedstawiciele Funduszu, są oni w pełni gotowi do przystępowania do mediacji.

Celem inicjatywy jest propagowanie wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług. W tym roku wyróżnione przez KNF zostały następujące instytucje finansowe: PZU SA, TUiR Warta SA, STU ERGO Hestia SA, InterRisk TU SA VIG, Uniqa TU SA, Compensa TU SA, Vienna Life TU na Życie SA VIG, TUZ TUW, Link4 TU SA, Wiener TU SA VIG oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który otrzymał takie wyróżnienie już nie pierwszy raz. 

Jak sygnalizują przedstawiciele UFG, postępowania coraz częściej dotyczą również kapitalizacji świadczeń rentowych. Co więcej, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 99 proc. akceptuje wnioski o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego składane przez klientów.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...