bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Wypłacalność zakładów ubezpieczeń (III kw. 2016 r.)

KNF: Wypłacalność zakładów ubezpieczeń (III kw. 2016 r.)

Dodano: 2017-03-01
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego przypomniała, iż od dnia 1 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, krajowe zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zobowiązane są posiadać odpowiednie środki własne na pokrycie dwóch wymogów kapitałowych, tj.:

· dopuszczone środki własne (DŚW) na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (ang. Solvency Capital Requirement – SCR) oraz

· dopuszczone podstawowe środki własne (DPŚW) na pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego (ang. Minimum Capital Requirement – MCR).

W raporcie Komisja Nadzoru Finansowego podała, iż dla działu I największy wpływ na wielkość kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) wyznaczonego formułą standardową miało ryzyko aktuarialne w ubezpieczeniach na życie (83,9%) oraz ryzyko rynkowe (44,2%). Dla działu II natomiast, największy wpływ miało ryzyko aktuarialne w pozostałych ubezpieczeniach osobowych oraz ubezpieczeniach majątkowych (67%) oraz ryzyko rynkowe (53,6%).

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...