bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Wynik techniczny zakładów ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

KNF: Wynik techniczny zakładów ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-08-05
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W pierwszym kwartale 2016 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 0,77 mld zł, co stanowiło spadek o 23,43%, tj. o 0,24 mld zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

  • W dziale ubezpieczeń na życie zysk techniczny wyniósł 0,77 mld zł (wzrost 23,87%, tj. o 0,15 mld zł w stosunku do I kwartału 2015 r.).
  • W dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny wyniósł 0,004 mld zł (spadek o 98,84%, tj. o 0,38 mld zł w stosunku do I kwartału 2015 r.).

W dziale I o poprawie zysku technicznego zadecydował wzrost zysku w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) o 0,07 mld zł (do kwoty 0,18 mld zł) oraz w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK) o 0,06 mld zł (do kwoty 0,14 mld zł). Wzrost zysku technicznego zarówno w grupie 1 jak i w grupie 3 wynikał głównie ze spadku świadczeń wypłaconych brutto oraz kosztów akwizycji. Niewielki spadek wyniku technicznego odnotowano jedynie w grupie 4 (ubezpieczenia rentowe) o 14 tys. zł.

W dziale II o pogorszeniu zysku technicznego zadecydował spadek wyniku w grupach 10 (OC komunikacyjne) i 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych). W przypadku grupy 10 strata wyniosła 0,32 mld zł i zwiększyła się w stosunku do I kwartału 2015 r. o 0,26 mld zł, natomiast w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2015 roku strata ta zmniejszyła się o 0,11 mld zł (w I kwartale 2015 r. strata wyniosła 0,06 mld zł, natomiast w ostatnich trzech miesiącach 2015 r. strata wyniosła 0,43 mld zł). W grupie 9 nastąpił spadek wyniku technicznego o 0,21 mld zł (z zysku w wysokości 0,08 zł mld w I kwartale 2015 r. do straty w wysokości 0,13 mld zł w I kwartale 2016 r.). Pogorszenie wyników zarówno w grupie 10 jak i grupie 9 w porównaniu z I kwartałem 2015 r. wynikało głównie ze wzrostu odszkodowań wypłaconych brutto (odpowiednio o 0,33 mld zł w grupie 10 i 0,16 mld zł w grupie 9).

Wynik z działalności lokacyjnej ogółem wynosił na koniec pierwszego kwartału 2016 r. 1,41 mld zł i zmniejszył się o 44,98%. Zakłady ubezpieczeń wykazały zysk z działalności lokacyjnej wynoszący odpowiednio: 1,12 mld zł (spadek o 1,31 mld zł) w dziale I oraz 0,29 mld zł (wzrost o 0,15 mld zł) w dziale II.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...