bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

KNF: Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń po I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-08-08
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń w okresie pierwszego kwartału 2016 r. wyniósł 0,63 mld zł i spadł o 41,34%, tj. o 0,44 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Przy czym, wynik finansowy netto działu I wyniósł 0,58 mld zł i w porównaniu z I kwartałem 2015 r. spadł o 13,42%. Natomiast, wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 0,05 mld zł i w odniesieniu do I kwartału 2015 r. spadł o 88,09%.

Wskaźniki rentowności sprzedaży, kapitałów własnych oraz aktywów działu I wykazywały tendencję wzrostową od 2013 roku. W I kwartale 2016 r. zwiększył się jedynie wskaźnik rentowności sprzedaży. W przypadku wskaźników rentowności działu II znaczny ich wzrost przypadł na rok 2013 r., a w kolejnych okresach następował ich spadek.

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) po I kwartale 2016 r. uplasował się na poziomie 4,67%. Jest to wynik niższy od wysokości wskaźnika w analogicznym okresie 2015 r., gdy wynosił on 7,42%. W dziale I nastąpił wzrost ROS z 9,29% do 10,06%, a w dziale II nastąpił spadek z poziomu 5,55% (po I kwartale 2015 r.) do 0,62% (po I kwartale 2016 r.). Rentowność sprzedaży (ROS) informuje o udziale wyniku finansowego netto w wartości składki przypisanej brutto.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) po I kwartale 2016 r. wyniósł 1,82%. W analogicznym okresie 2015 r. jego wartość uplasowała się na poziomie 3,01%. W przypadku działu I nastąpił spadek wartości wskaźnika ROE z 5,03% do 4,68%. Tendencję spadkową odnotowano także w dziale II z 1,80% do 0,22%. Rentowność kapitałów własnych (ROE) obrazuje relację wyniku finansowego netto do średniej wartości kapitałów własnych.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) także zanotował spadek. Po I kwartale 2016 r. wynosił on 0,35%, podczas gdy w analogicznych okresie 2015 r. jego wartość wynosiła 0,59%. W dziale I odnotowano spadek ROA z 0,63% do 0,56%, a dziale II z 0,54% do 0,06%. Rentowność aktywów (ROA) stanowi relację wyniku finansowego netto do średniej wartości aktywów.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...