bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Wkrótce zostaną opracowane rekomendacje w sprawie wypłat zadośćuczynień za szkody osobowe z polis OC komunikacyjnych

KNF: Wkrótce zostaną opracowane rekomendacje w sprawie wypłat zadośćuczynień za szkody osobowe z polis OC komunikacyjnych

Dodano: 2016-05-13

W trakcie IV Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeniowej w Sopocie Dagmara Wieczorek-Bartczak, dyrektor departamentu inspekcji ubezpieczeniowych i emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego poinformowała, że Komisja kończy prace nad rekomendacjami dla zakładów ubezpieczeń dotyczącymi procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pierwszy projekt tego dokumentu został przedstawiony w lutym. Komisja chce dokonać ujenolicenia systemu wypłacalności zadośćuczynień. Zdaniem organu, obecnie nieprzewidywalne wysokości kwot zadośćuczynień zagrażają stabilności rynku. 

– KNF kończy prace nad rekomendacją dla ubezpieczycieli, która ureguluje kwestie wypłat zadośćuczynień za szkody osobowe z tytułu polis komunikacyjnych OC. Prace przebiegają zgodnie z przedstawionym w lutym planem i chcemy przedstawić gotowy dokument w czerwcu. Jego wejście życie przez Komisję planowane jest z początkiem przyszłego roku – przekazała Wieczorek-Bartczak w trakcie panelu „Nieprzewidywalność wypłat – luki regulacyjne w przeregulowanym świecie ubezpieczeń.” – Nie mamy jednak wątpliwości, że uregulowanie kwestii wysokości zadośćuczynień wymaga umiejscowienia w twardej legislacji – podkreśliła.

KNF powołał w tym celu specjalny zespół. Jego zadaniem będzie stworzenie tabeli zawierającej przedziały z konkretnymi kwotami zadośćuczynień z OC wypłacanych wskutek niemajątkowych szkód poniesionych w trakcie zdarzeń komunikacyjnych.

 – Stworzyliśmy zespół, który będzie pracował nad nowymi przepisami. Do udziału w nim zaprosiliśmy nie tylko branżę ubezpieczeniową ale także ministerstwo finansów, sprawiedliwości, i środowisko medyczne które orzeka w tego typu szkodach – mówiła Wieczorek-Bartczak. – Chcemy żeby to było umocowane w prawie. Strony odpowiedziały na zaproszenie pozytywnie i zespół ma rozpocząć pracę w czerwcu – dodała przedstawicielka nadzoru.

Do tej pory istniała dowolność w określaniu wysokości tego typu odszkodowań. Wiele przypadków było określane wyrokiem sądu, jeśli poszkodowany nie zgodził się z decyzją zakładu ubezpieczeń i wstąpił na drogę postępowania sądowego. W 2015 r. towarzystwa wypłaciły 7 mld zł odszkodowań z tytułu niemajątkowych szkód poniesionych wskutek wypadków komunikacyjnych. Analizując dane, okazuje się, że wysokość wypłacanych świadczeń ma tendencję wzrostową. Z drugiej strony towarzystwa nie decydują się na podnoszenie wysokości składki ubezpieczeniowej.  

Zdaniem ekspertów ujednolicony system wypłat odszkodowań przyczyni się do lepszego planowania rezerw kapitałowych przez zakłady ubezpieczeń. W ubiegłym roku z tego powodu rynek ubezpieczeń OC poniósł stratę ponad 1 mld zł. Jest to dotychczas najgorszy wynik. Co ważne strata ta z roku na rok jest coraz większa. W 2014 r. wyniosła ona „jedyne” 795,7 mld zł.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...