bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Skarga Kasy Krajowej oddalona przez WSA

KNF: Skarga Kasy Krajowej oddalona przez WSA

Dodano: 2016-06-21

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że 21 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (sygn. akt VI SA/Wa 2713/14) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 17 lipca 2014 r. w przedmiocie zawieszenia działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wspólnota (SKOK Wspólnota).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny podniósł, iż nie dopatrzył się żadnego uchybienia w zakresie wydanej przez KNF decyzji.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...