bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Rynek PPE po 2016 r.

KNF: Rynek PPE po 2016 r.

Dodano: 2017-07-07
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane z rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok 2016. Z publikacji „Biuletyn roczny. Rynek PPE 2016” wynika, że na koniec ubiegłego roku najwięcej PPE było w zarządzaniu PZU (376 PPE). Ponad 100 PPE zarządzanych było przez TFI PZU (122) i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (112). 81 programów należało do Allianz Życie Polska, a 85 do NN Investment Partners TFI. W sumie na koniec 2016 r. funkcjonowało 1.036 PPE.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...