bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kwartale 2016 r.

KNF: Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kwartale 2016 r.

Dodano: 2016-11-17
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kwartale 2016 roku” zawiera on omówienie najważniejszych wskaźników działalności OFE, tj. efektywności działalności inwestycyjnej, aktywów, zebranych składek, wyników finansowych itp.

Z raportu wynika, że w II kw. 2016 r. przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła -5,7%. Wszystkie fundusze uzyskały ujemne stopy zwrotu, przy czym wartości jednostek rozrachunkowych poszczególnych OFE spadły od 4,5% do 6,9%. Spowodowane jest to słabą koniunkturą gospodarczą w II kw. 2016 r. (głównie przez Brexit), co miało swoje odbicie zwłaszcza w wartościach indeksów giełdowych. Z drugiej strony, w analizowanym kwartale można było zaobserwować znacznie wyższą aktywność OFE na krajowym rynku kapitałowym niż na rynkach zagranicznych. Zdaniem twórców raportu, jeżeli powrót popytu zgłaszanego przez OFE na GPW będzie zjawiskiem trwałym, to sytuacja na rynkach zagranicznych i fluktuacje kursów walutowych mogą w przyszłości w mniejszym stopniu wpływać na stopy zwrotu funduszy niż miało to miejsce w poprzednich kwartałach.

Pliki do pobrania

rynek_ofe_2_2016_tcm75-48651.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...