bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Rynek OFE w 2016 r. Zysk Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł dwukrotnie

KNF: Rynek OFE w 2016 r. Zysk Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł dwukrotnie

Dodano: 2017-09-26
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił dane dotyczące sektora Otwartych Funduszy Emerytalnych w 2016 r.

Przegląd rynku

Na koniec 2016 r. było 16.424 członków OFE, z których mężczyźni stanowili przewagę (53%). W porównaniu do danych na koniec 2015 r. liczba członków spadła o ok. 100 tys. osób. Z kolei o 9% wzrosły aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych do 153 mld zł (rok temu było to 140 mld zł). 

Największy udział w portfelu inwestycyjnym OFE stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie (83%). Kolejne w portfelu są obligację, których udział wynosi 8%. Odnotowano również wzrost inwestycji w depozyty bankowe aż o 22% wobec danych za 2015 r.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...