bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Raport o sytuacji banków w I półroczu 2016 r.

KNF: Raport o sytuacji banków w I półroczu 2016 r.

Dodano: 2016-10-07
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport przedstawiający dane sytuacji sektora bankowego w I półroczu 2016 r. KNF podnosi w nim, że sytuacja sektora bankowego w I poł. 2016 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz środowisko niskich stóp procentowych.

W I półroczu br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej, co wynikało m.in. z pozostawienia w bankach większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji. KNF podała, że na koniec czerwca br. sześć banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników kapitałowych). Ponadto, dwa banki komercyjne oraz osiemnaście banków spółdzielczych nie spełniało zaleceń KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych tj. współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika. Jednak udział tych banków w systemie uległ obniżeniu (do 3,2%), ale, zdaniem Komisji, sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny. KNF rekomenduje dalsze utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej wzmocnienie. W raporcie wskazano, że głównym czynnikiem ryzyka w zakresie kapitałów pozostaje ewentualne ustawowe rozwiązanie kwestii kredytów walutowych.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...