bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 roku. Wyniki zakładów ubezpieczeń

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 roku. Wyniki zakładów ubezpieczeń

Dodano: 2017-08-18

W I kwartale 2017 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 1,24 mld zł. Jest to wynik o 60,7% (0,47 mld zł) lepszy od uzykanego na koniec marca 2016 r. Jak wskazują autorzy raportu, na poprawę wyniku wpływ miała przede wszystkim poprawa tego wskaźnika w dziale II ubezpieczeń, aż o 150 razy z poziomu 0,004 mld zł do 0,6 mld zł. W dziale I został odnotowany spadek wartości o 16,6% z poziomu 0,77 mld zł do 0,64 mld zł.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...