bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 r. Przychody działu I

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 r. Przychody działu I

Dodano: 2017-08-14
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport przedstawiający sytuację na polskim rynku ubezpieczeń po I kw. 2017 r. Jak wskazują we wstępie autorzy dokumentu, „analizowany okres rozpoczyna drugi rok funkcjonowania zakładów ubezpieczeń w nowym systemie wypłacalności uwzględniającym profil ryzyka, na jakie narażone są zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w toku przeprowadzonej działalności”.

Na koniec I kw. 2017 r. zakłady ubezpieczeń wypracowały przypis składki na poziomie 15,96 mld zł, co jest wartością o 19,14% wyższą od wartości uzyskanej na koniec I kw. 2016 r. Zwiększone przypisy odnotowano zarówno w dziale I jak i II.

W dziale I w okresie od stycznia do marca 2017 r. zebrano 6,12 mld zł składki. Jest to wynik o 6,51% lepszy od zeszłorocznego. Najbardziej wzrósł przypis z tytułu ubezpieczeń gr. 3, który na koniec I kw. 2017 r. stanowił 2,89 mld zł, o 19% więcej niż przed rokiem. Zmniejszenie składki odnotowano w gr. 1 i 5, odpowiednio o 4,27% i 0,42%.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...