bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Przychody zakładów ubezpieczeń działu II po I kw. 2016 r. oraz przychody z działalności lokacyjnej

KNF: Przychody zakładów ubezpieczeń działu II po I kw. 2016 r. oraz przychody z działalności lokacyjnej

Dodano: 2016-08-02
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Wysokość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń działu II po pierwszym kwartale 2016 r. wyniosła 7,65 mld zł i w porównywaniu ze składką w analogicznym okresie 2015 r. była wyższa o 6,32% (o 0,45 mld zł).

Wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano w ośmiu grupach ubezpieczeń. Największy miał miejsce w grupie 10 (OC komunikacyjna) o 377,72 mln zł do poziomu 2,32 mld zł oraz w grupie 3 (auto-casco) o 184,13 mln zł do wartości 1,56 mld zł. Wzrost składki powyżej 50 mln zł wystąpił również w grupie 15 (gwarancja ubezpieczeniowa) oraz w grupie 18 (ubezpieczenia świadczenia pomocy).

Największy spadek przypisu składki brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wystąpił w grupie 1 (ubezpieczenia wypadku), zebrano o 131,05 mln zł mniej składki. W grupie 8 (ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami) zanotowano spadek o 76,57 mln zł. Powyżej 40 mln zł odnotowano spadek składki w grupie 13 (OC pozostała) oraz w grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych).

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...