bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Odszkodowania i świadczenia wypłacone w I półroczu 2016 r.

KNF: Odszkodowania i świadczenia wypłacone w I półroczu 2016 r.

Dodano: 2016-11-16
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie dotyczącym stanu sektora ubezpieczeniowego po I półroczu 2016 r. przedstawiła między innymi dane dotyczące kosztów zakładów ubezpieczeń w analizowanym okresie.

„Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w II kwartałach 2016 r. wyniosły 34,67 mld zł. W strukturze kosztów zakładów ubezpieczeń dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (52,54% łącznych kosztów) oraz koszty akwizycji i koszty administracyjne (20,27% łącznych kosztów)” – czytamy w raporcie KNF.

Koszty związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia stanowiły największą część wszystkich kosztów zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. W tym okresie zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 18,21 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z I półroczu 2015 r. wartość ta wzrosła o 0,77 mld zł, czyli o 4,41%.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...