bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Obowiązki sprawozdawcze instytucji finansowych wobec RF

KNF: Obowiązki sprawozdawcze instytucji finansowych wobec RF

Dodano: 2016-06-12
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż wpłynęło do niej pismo Rzecznika Finansowego, w którym przedstawił on wątpliwości co do prawidłowości i przejrzystości danych przekazanych Rzecznikowi Finansowemu przez podmioty rynku finansowego w ramach wykonania obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu  reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. RF zwrócił uwagę na rozbieżność tych danych z liczbą sygnałów otrzymywanych przez Rzecznika Finansowego od klientów podmiotów rynku finansowego.
 
RF poinformował także, że część podmiotów rynku finansowego nie posiada wiedzy na temat wskazanego powyżej obowiązku przekazywania Rzecznikowi Finansowemu danych na temat reklamacji i roszczeń klientów, jak również, że część zobowiązanych podmiotów nie przekazała Rzecznikowi Finansowemu wymaganych danych.
KNF zwraca uwagę, że podmioty działające na rynku finansowym powinny posiadać wiedzę na temat przepisów prawa regulujących prowadzoną przez nie działalność, a także na temat obowiązków jakie te przepisy na nie nakładają, jak również powinny te obowiązki wykonywać. W przypadku ewentualnych wątpliwości jak w sposób prawidłowy wykonywać obowiązek wynikający z art. 33 wspomnianej ustawy instytucje finansowe powinny zwrócić się w tej sprawie do Rzecznika Finansowego. KNF wskazuje, iż ważne jest zapewnienie, aby przekazywane Rzecznikowi Finansowemu dane były przejrzyste i rzetelne.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...