bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF o wyborze produktu ubezpieczeniowego

KNF o wyborze produktu ubezpieczeniowego

Dodano: 2017-04-10
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na swoim oficjalnym kanale w serwisie YouTube zamieścił materiał pt.: „Wybór Produktu Ubezpieczeniowego”. Paweł Sawicki, dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF. opowiada o tym, czym kierować się dokonując wyboru odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego oraz na jakie aspekty zwrócić uwagę jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Jednym z rodzajów pracowniczego programu emerytalnego, indywidualnego konta emerytalnego, indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego jest umowa z zakładem ubezpieczeń. Paweł Sawicki, dokonanie wyboru produktu emerytalnego omówił nie tylko w zakresie systemu emerytalnego, ale szerzej, w zakresie ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym.

Cel zawarcia umowy

Jako pierwszy podstawowy wyznacznik, jakim należy kierować się podczas wyboru ubezpieczenia, specjalista z KNF podaje cel zawarcia umowy ubezpieczenia. „Jeżeli zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny to prawdopodobnie nie chcielibyśmy obarczać spłatą tego kredytu naszych najbliższych. W takim przypadku część ochronna ubezpieczenia będzie dla nas istotna. Natomiast jeżeli nie mamy takich zobowiązań finansowych, nie mamy jeszcze rodziny, dzieci, być może będziemy zainteresowani w większym stopniu częścią inwestycyjną ubezpieczenia” – wyjaśnia Paweł Sawicki.

Apetyt na ryzyko

Drugim istotnym aspektem przy wyborze produktu ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, wskazanym przez Pawła Sawickiego jest „apetyt” na ryzyko. Jak wyjaśnia ekspert, jest to wewnętrzna skłonność, do tego jaką stratę jesteśmy w stanie zaakceptować. „Należy pamiętać, że kupując taki produkt, również produkt strukturyzowany, inwestycja w tego typu produkt jest związana z ryzykiem. I tutaj zasada jest taka, że im większy potencjalny zysk z tego typu inwestycji tym wyższe jest ryzyko związane z inwestycją” – tłumaczy ekspert z KNF.

Długość zawarcia umowy

Kolejnym, trzecim już elementem, ważnym przy wyborze produktu ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym jest długość zawarcia umowy ubezpieczenia. Ważną kwestią z tym związaną są opłaty. „Czasami, gdy zawrzemy umowę na dłuższy okres, to wcześniejsze wycofanie się z tej umowy, wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych opłat” – wyjaśnia Sawicki. Wszystkie te opłaty, a także prawa i obowiązki ubezpieczonego są określone w umowie, OWU, a także regulaminach funduszy.

„Czasami spotykamy się z taką opinią, że tych dokumentów jest bardzo dużo, że trudno je przeczytać. Mając to na uwadze, KNF w czerwcu 2014 r. wydała rekomendacje U skierowaną do banków oraz wytyczne dystrybucyjne skierowane do zakładów ubezpieczeń. W tych dokumentach poprosiliśmy te instytucje finansowe, aby przedstawiając ofertę zawarcia takiego produktu ubezpieczeniowego, czy bank w zakresie bancassurance przedstawili kandydatowi na ubezpieczonego tzw. kartę produktu – dokument, w którym w pigułce zawarte są wszystkie podstawowe informacje o naszym produkcie” – mówi Paweł Sawicki.

Kolejnym zagadnieniem, z tym związanym, jest to, iż proces dokonywania wyboru produktu ubezpieczeniowego o charakterze inwestycyjnym może być trudny i żmudny. Dlatego też w marcu 2016 r. KNF wydała wytyczne dotyczące badania adekwatności produktu. „Poprosiliśmy zakłady ubezpieczeń, aby oferując takie ubezpieczenia każdemu klientowi przedstawiły do wypełnienia ankietę w zakresie potrzeb i możliwość ubezpieczonego. W tej ankiecie znajdą się pytania o „apetyt na ryzyko” horyzont czasowy, czyli jak długo chcemy oszczędzać, proporcje pomiędzy częścią ochronną a część inwestycyjną” – wyjaśnia Paweł Sawicki.

Rekomendacje opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego dot. badania adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem szczegółowo omówiliśmy na beinsured.pl. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem, który znajduje się na portalu beinsured.pl:

Raport beinsured: Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dot. badania adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...