bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Arka

KNF: Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Arka

Dodano: 2016-04-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Arka” w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Arka na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Arka przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Arka, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Arka. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 9 maja 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Arka, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...