bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Arka

KNF: Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Arka

Dodano: 2016-04-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Arka” w Dąbrowie Górniczej (SKOK Arka) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Arka na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Arka przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Arka, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Arka. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 9 maja 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Arka, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...