bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Koszty działalności ubezpieczeniowej po I kw. 2016 r.

KNF: Koszty działalności ubezpieczeniowej po I kw. 2016 r.

Dodano: 2016-08-04
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W okresie pierwszego kwartału 2016 r. koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, osiągnęły wartość 3,17 mld zł, co stanowiło spadek w stosunku do I kwartału 2015 r. o 6,33%. Koszty administracyjne i akwizycji w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosły 3,48 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 3,57%.

Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 28,34 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym (ok. 27,24 zł w I kwartale 2015 r.). W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły ok. 23,38 zł (ok. 22,37 zł w I kwartale 2015 r.), natomiast w ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych ok. 33,54 zł (ok. 33,52 zł w I kwartale 2015 r.).

W trakcie pierwszego kwartału 2016 r. koszty akwizycji w zakładach ubezpieczeń ogółem osiągnęły kwotę 2,63 mld zł i były niższe o 3,94% (tj. o 0,11 mld zł) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Koszty akwizycji łącznie stanowiły 19,63% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń, co oznacza wzrost o 0,59 p.p. w stosunku do I kwartału 2015 r.

Koszty akwizycji w dziale I wyniosły 0,98 mld zł (spadek o 18,12% w stosunku do I kwartału 2015 r.) i stanowiły 17,07% składki przypisanej brutto działu I (wzrost o 0,40 p.p.). Koszty akwizycji w dziale II wyniosły 1,65 mld zł (wzrost o 7,10% w stosunku do I kwartału 2015 r.) i stanowiły 21,55% składki przypisanej brutto działu II (wzrost o 0,16 p.p.).

Koszty administracyjne sektora ubezpieczeń w okresie pierwszego kwartału 2016 r. wyniosły 0,85 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 2,39%. Koszty te ogółem stanowiły 6,32% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń (6,03% w I kwartale 2015 r.).

Koszty związane z działalnością lokacyjną wszystkich zakładów ubezpieczeń na koniec pierwszego kwartału 2016 r. wyniosły 1,82 mld zł, co stanowiło wzrost o 60,16% w porównaniu z I kwartałem 2015 r., kiedy to osiągnęły one wartość 1,13 mld zł. W strukturze kosztów związanych z działalnością lokacyjną ogółem dominują niezrealizowane straty na lokatach, które stanowiły 55,49% kosztów oraz wynik ujemny z realizacji lokat – 41,40%.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...