bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF jeszcze raz o publikacji informacji poufnych

KNF jeszcze raz o publikacji informacji poufnych

Dodano: 2017-10-16
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina treść stanowiska organu nadzoru w sprawie publikacji informacji poufnych przez emitentów, opublikowanego w dniu 26 lutego 2013 r. Zostało one przygotowane w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które stanowiły implementację do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia MAR.

W stanowisku wskazano przykłady zdarzeń, które należy poddać szczególnej analizie pod kątem oceny, czy stanowią one informację poufną. Stanowisko, nie posiadając charakteru prawotwórczego, poprzez wskazanie przykładowych zdarzeń, miało ułatwić dokonanie takiej analizy osobom odpowiedzialnym za politykę informacyjną emitentów. Lista zdarzeń podlegających ocenie w zakresie kryteriów informacji poufnej stanowiła sygnał skierowany do spółek publicznych, jednakże, jak przypomina Komisja, to po stronie zarządów spółek publicznych leży konieczność dokonania tej oceny.

„Jako przykład takich zdarzeń została wymieniona konieczność dokonania odpisów lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości aktywów. W przedmiotowym stanowisku podkreślono, iż pomimo tego, że informacja o zaistniałej różnicy w wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu okresowym, to uczestnicy rynku kapitałowego powinni zostać niezwłocznie poinformowani o konieczności dokonania odpisu (pod warunkiem, że spełnione są kryteria informacji poufnej) jeszcze przed terminem przekazania raportu okresowego do publicznej wiadomości”, podała KNF w komunikacie. Komisja przypomina, że stanowisko to jest aktualne także po wejściu w życie rozporządzenia MAR.

„W przypadku konieczności dokonania odpisu lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości aktywów, emitent musi równocześnie przeprowadzić analizę takiego zdarzenia pod kątem jego kwalifikacji jako informacji poufnej. Jeżeli są spełnione kryteria informacji poufnej określone w art. 7 rozporządzenia MAR, emitent powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie, zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia. Emitent powinien dokonać tego niezależnie od terminu przekazania stosownego raportu okresowego oraz pomimo, iż informacja o zaistniałej różnicy wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym raporcie” – czytamy w informacji KNF.

Komisja przypomina też, że w przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków dotyczących publikacji informacji poufnych organ nadzoru może, stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, nałożyć karę administracyjną na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta. Podział kompetencji poszczególnych członków zarządu pozostaje bez wpływu na możliwość nałożenia kary administracyjnej, a może jedynie wpływać na jej wysokość.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...