bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: informacja o kierunkach podziału zysku za 2015 r. krajowych banków komercyjnych

KNF: informacja o kierunkach podziału zysku za 2015 r. krajowych banków komercyjnych

Dodano: 2016-09-21
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zamieścił na swojej stronie internetowej publikację dotyczącą podziału zysku banków komercyjnych za 2015 r. Informacja prezentuje łączne zyski uzyskane w sektorze bankowym w poprzednim roku, jak też ich podział na wypłatę dywidend i inwestycje. W publikacji zawarto także dane dotyczące współczynnika adekwatności kapitałowej.  

Z danych wynika, że banki komercyjne w 2015 r. wypracowały łączny zysk w wysokości 12 056,8 mln zł, przy czym 5 banków poniosło straty o łącznej wartości 487,1 mln zł. „Obserwujemy silną koncentracje dodatnich wyników sektora w kilku największych bankach. Udział pozostałych banków w kreacji wyników sektora jest istotnie mniejszy” – napisał w publikacji KNF.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...