bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF: banki zarobiły 12,9 mld zł na kredytach frankowych

KNF: banki zarobiły 12,9 mld zł na kredytach frankowych

Dodano: 2016-04-18
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane przedstawiające zyski instytucji bankowych uzyskane dzięki kredytom frankowym.

W okresie 2000-2015 łączny wynik odsetkowy wypracowany na kredytach walutowych wyniósł 12,9 mld zł, z czego dla pięciu największych banków było to 7 mld zł, a dla banków z drugiej grupy, tj. z pozycji od 5. do 10. co do wielkości, zysk wyniósł 2,8 mld zł. Łączna suma uzyskana z opłat i prowizji sięgnęła wysokości 1,6 mld zł. Z tym, że najwięcej, tj. 947 mln zł, zdobyły banki z drugiej grupy wielkości.

Gdy porównamy ww. zyski do całości dochodów odsetkowych instytucji bankowych, to okazuje się, że zarobki odsetkowe banków uzyskane dzięki kredytom frankowym stanowią jedynie 4 proc. całego wyniku odsetkowego banków osiągniętego w tym okresie, a w przypadku wyniku prowizyjnego było to 1 proc. Banki zarobiły także na tzw. spreadach walutowych. W sumie z tego tytułu osiągnęły dochód w wysokości 5,5 mld zł. W tym przypadku także najwięcej uzyskały banki z drugiej grupy.

Rezerwy banków powstałe na potrzeby portfela kredytów walutowych wyniosły w tym okresie ponad 3,6  mld zł. A niezrealizowane różnice kursów przyniosły 40 mld zł.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w marcu wyliczenie kosztów prezydenckiej propozycji rozwiązania problemu kredytów frankowych, szacując je na 67 mld zł. Komisja oceniła, że wprowadzenie takich regulacji mogłoby wywołać kryzys finansowy i upadek sześciu banków. Kilka dni temu został powołany nowy zespół ekspertów, który będzie pracował nad modyfikacją pierwszej wersji projektu ustawy. Prace zespołu zakończą się na przełomie maja i czerwca przedstawieniem propozycji uzupełnień do projektu.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...