bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
KNF: Analiza dystrybucji ubezpieczeń w 2015 r.

KNF: Analiza dystrybucji ubezpieczeń w 2015 r.

Dodano: 2016-10-04
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2015”. Opracowanie składa się z pięciu części: Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych, Informacje o zakładach ubezpieczeń, Zagregowane dane finansowe, Zagregowane wskaźniki efektywności, Sprawozdanie statystyczne KNF. W dzisiejszym wydaniu dziennika beinsured przedstawimy Państwu dane dotyczące pośrednictwa – rynku brokerskiego i agencji ubezpieczeń, a także dane dot. bezpośredniej dystrybucji ubezpieczeń w 2015 r.

Na polskim rynku ubezpieczeń w 2015 r. działało 17 008 zarejestrowanych agentów wyłącznych, tj. działających na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń, z czego większość (59%) sprzedawało ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w tym 70% było zobowiązanych do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Multiagentów było 16 206. Łącznie było ich 33 214. W tym czasie aż 82 244 agentów zostało wykreślonych z rejestru. Przy czym ogół osób wykonujących czynności agencyjne w 2015 r. wynosił 123 770. Znaczący spadek, o połowę, odnotowano wśród osób wykonujących czynności agencyjne dla zakładów ubezpieczeń na życie: z 35 231 (w 2014 r.) do 16 928 (w 2015 r.). Ponad 4 razy wzrosła liczba osób wykonujących czynności agencyjne dla towarzystw z I i II działu, w 2015 r. w tym obszarze pracowało aż 70 598 osób.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...