bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kluby koszykarskie i porozumienia ograniczające konkurencję

Kluby koszykarskie i porozumienia ograniczające konkurencję

Dodano: 2022-10-24
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK nałożył niemal 1 mln zł kar na 16 klubów koszykarskich i Polską Ligę Koszykówki. Podmioty, o których mowa, dokonały wspólnych, niedozwolonych uzgodnień, a tym samym ograniczyły pomiędzy sobą rywalizację o zdobycie najlepszych sportowców.

Decyzja dotyczy rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki odbywających się w sezonie 2019/2020. Z uwagi na wcześniejsze zakończenie zmagań ligowych kluby – z udziałem Polskiej Ligi Koszykówki – ustaliły, że nie wypłacą zawodnikom całości wynagrodzeń należnych za sezon. Decyzje nie uwzględniały indywidualnej sytuacji ekonomicznej każdego z nich. Zgodnie z niedozwolonym porozumieniem zawartym przez kluby koszykarskie i Polską Ligę Koszykówki, kontrakty z koszykarzami miały zostać wypowiedziane bez wypłaty zawodnikom wynagrodzenia za pozostałą część sezonu.

W tym kontekście warto przypomnieć, że: „Kluby sportowe są przedsiębiorcami w rozumieniu polskiego oraz europejskiego prawa konkurencji. To oznacza, że powinny podejmować samodzielnie swoje decyzje biznesowe. Działając w porozumieniu, mogły bezprawnie wymieniać się informacjami wrażliwymi i wyeliminować ważny czynnik wpływający na konkurencję pomiędzy nimi, czyli rywalizację o jak najlepszych zawodników”.

W chwili skoordynowania działań kluby mogły pozwolić sobie na obniżenie świadczeń pieniężnych zawodnikom bez obaw, że gracze w kolejnym sezonie z tego powodu przejdą do innych klubów. Z kolei zawodnicy mają bezpośrednie przełożenie na pozycję klubów na rynku. Co do zasady – im lepszych zawodników pozyska klub, tym lepsze wyniki osiągnie w rozgrywkach. To oznacza większą sprzedaż biletów i akcesoriów nabywanych przez kibiców oraz łatwiejsze pozyskanie sponsorów.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję Prezes UOKiK nałożył na 17 podmiotów kary finansowe w łącznej wysokości 946 440, 50 zł. Decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...