bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kłopoty z pojazdami zastępczymi zgłaszane do UOKiK

Kłopoty z pojazdami zastępczymi zgłaszane do UOKiK

Dodano: 2022-05-17
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie czterech towarzystw ubezpieczeniowych, by sprawdzić, na jakich zasadach zapewniają pojazdy zastępcze.

Od początku lipca ubiegłego roku do Urzędu wpłynęło 20 skarg. Dotyczyły one warunków udostępniania pojazdów zastępczych osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych. Komunikaty odnosiły się także do pokrywania kosztu wynajmu tych samochodów z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

Z wypowiedzi Prezesa UOKiK wynika, że sprawdzeniu zostanie poddane to, na jakich zasadach udostępniane są pojazdy zastępcze, a także czy ubezpieczyciele nie zaniżają kosztów ich wynajmu. Kontrowersje skupiają się na czasie udostępniania samochodu, za który towarzystwa ubezpieczeń płacą w związku z umową ubezpieczenie. Istotne są również postanowienia umowne przedsiębiorców współpracujących z zakładami ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele powinni zapewnić poszkodowanemu pojazd zastępczy. Dotyczy to całego okresu, w jakim osoba nie ma możliwości korzystania z własnego auta na skutek jego uszkodzenia. Natomiast koszty ubezpieczenia powinny być pokrywane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, będącego wobec towarzystwa ubezpieczeń konsumentem.

Zgodnie z uchwałą SN (sygn. akt III SZP 2/15), Prezes UOKiK może chronić w sposób pośredni interesy poszkodowanych. Ostatnie dzięki powołaniu się na okoliczność ochrony zbiorowych interesów ubezpieczających.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...