bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Klauzula rebus sic stantibus

Klauzula rebus sic stantibus

Dodano: 2014-08-13
Publikator: Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Artykuł adw. Cezarego Chułka z maja 2014 r. na temat stosowania klauzuli rebus sic stantibus, wyrażonej w art. 3751 Kodeksu cywilnego, do umów ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Według autora, ze względu na rosnącą aktywność kancelarii odszkodowawczych, występowanie obiektywnych podstaw do kierowania roszczeń w oparciu o art. 3571 k.c. wynikających ze zmian społeczno-ekonomicznych w Polsce w ostatniej dekadzie oraz dostosowywania poziomu sumy gwarancyjnej do wymogów ustawodawstwa unijnego, liczba postępowań sądowych tego typu będzie niewątpliwie rosła. Można się zatem spodziewać ewolucji reguł interpretacyjnych wskazanego przepisu w odniesieniu do umów ubezpieczenia.

 

Pliki do pobrania

cztr_mu_rebus_sic_stantibus.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...