bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Klauzula rebus sic stantibus

Klauzula rebus sic stantibus

Dodano: 2014-08-13
Publikator: Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Artykuł adw. Cezarego Chułka z maja 2014 r. na temat stosowania klauzuli rebus sic stantibus, wyrażonej w art. 3751 Kodeksu cywilnego, do umów ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Według autora, ze względu na rosnącą aktywność kancelarii odszkodowawczych, występowanie obiektywnych podstaw do kierowania roszczeń w oparciu o art. 3571 k.c. wynikających ze zmian społeczno-ekonomicznych w Polsce w ostatniej dekadzie oraz dostosowywania poziomu sumy gwarancyjnej do wymogów ustawodawstwa unijnego, liczba postępowań sądowych tego typu będzie niewątpliwie rosła. Można się zatem spodziewać ewolucji reguł interpretacyjnych wskazanego przepisu w odniesieniu do umów ubezpieczenia.

 

Pliki do pobrania

cztr_mu_rebus_sic_stantibus.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...