bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Klauzula rebus sic stantibus

Klauzula rebus sic stantibus

Dodano: 2014-08-13
Publikator: Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Artykuł adw. Cezarego Chułka z maja 2014 r. na temat stosowania klauzuli rebus sic stantibus, wyrażonej w art. 3751 Kodeksu cywilnego, do umów ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Według autora, ze względu na rosnącą aktywność kancelarii odszkodowawczych, występowanie obiektywnych podstaw do kierowania roszczeń w oparciu o art. 3571 k.c. wynikających ze zmian społeczno-ekonomicznych w Polsce w ostatniej dekadzie oraz dostosowywania poziomu sumy gwarancyjnej do wymogów ustawodawstwa unijnego, liczba postępowań sądowych tego typu będzie niewątpliwie rosła. Można się zatem spodziewać ewolucji reguł interpretacyjnych wskazanego przepisu w odniesieniu do umów ubezpieczenia.

 

Pliki do pobrania

cztr_mu_rebus_sic_stantibus.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...