bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Klauzula rebus sic stantibus

Klauzula rebus sic stantibus

Dodano: 2014-08-13
Publikator: Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Artykuł adw. Cezarego Chułka z maja 2014 r. na temat stosowania klauzuli rebus sic stantibus, wyrażonej w art. 3751 Kodeksu cywilnego, do umów ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Według autora, ze względu na rosnącą aktywność kancelarii odszkodowawczych, występowanie obiektywnych podstaw do kierowania roszczeń w oparciu o art. 3571 k.c. wynikających ze zmian społeczno-ekonomicznych w Polsce w ostatniej dekadzie oraz dostosowywania poziomu sumy gwarancyjnej do wymogów ustawodawstwa unijnego, liczba postępowań sądowych tego typu będzie niewątpliwie rosła. Można się zatem spodziewać ewolucji reguł interpretacyjnych wskazanego przepisu w odniesieniu do umów ubezpieczenia.

 

Pliki do pobrania

cztr_mu_rebus_sic_stantibus.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...