bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Klauzula proporcjonalności stosowana przez ubezpieczycieli jest niezgodna z dobrymi obyczajami

Klauzula proporcjonalności stosowana przez ubezpieczycieli jest niezgodna z dobrymi obyczajami

Dodano: 2016-11-23
Publikator: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w dniu 7 lipca 2016 r. (sygn. akt I ACa 91/16) orzekł, że stosowana przez zakład ubezpieczeń klauzula nieproporcjonalności jest niezgodna z dobrymi obyczajami, takimi jak lojalność i przyzwoite zachowanie kontrahentów w obrocie. 

W rozpoznawanej sprawie, wskutek podmycia i obsunięcia skarpy zniszczeniu uległ taras widokowy zabytkowego pałacu. Właściciel nieruchomości zgłosił szkodę ubezpieczycielowi wraz z roszczeniem o wypłatę odszkodowania. Towarzystwo odmówiło wypłaty, wskazując, że zniszczony taras nie stanowi integralnej części budynku, będącego przedmiotem ubezpieczenia, a zatem nie został objęty ochroną. Podobnie towarzystwo odniosło się do wypłaty odszkodowania za zniszczoną skarpę.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...