bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 7213 Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela

Klauzula nr 7213 Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela

Dodano: 2018-11-16
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. akt  XVII AmC 3109/14) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:
„Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzenia zgonu ubezpieczonego, jeżeli do jego spowodowania przyczyniła się choroba zdiagnozowana lub leczona przed tym dniem”.

Pliki do pobrania

orzeczenie_xvii_amc_3109_14.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...