bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 6489 Świadczenie z tytułu zdarzenia w wyniku stanu sprzed okresu ochrony

Klauzula nr 6489 Świadczenie z tytułu zdarzenia w wyniku stanu sprzed okresu ochrony

Dodano: 2016-07-20
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 5952/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem lub nastąpiło w związku ze zdarzeniami lub stanami stwierdzonymi przez lekarza jako istniejące przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.”

Z uwagi na brak uzasadnienia powyższego wyroku, można powołać się na wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 czerwca 2013 r. (sygn. akt VI ACa 1494/12), w którym uznał za niedozwolone i zakazał stosowania tożsamego postanowienia o treści: „W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład (…) nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową”.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...