bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Dodano: 2016-04-02
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r.(sygn. akt VI A Ca 1114/13) uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Towarzystwo (…) S.A. w W. (poprzednio (…)S.A. w W.) w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umownego o treści: „Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.

Pliki do pobrania

wyrok_vi_a_ca_1114_13.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...