bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Dodano: 2016-04-02
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r.(sygn. akt VI A Ca 1114/13) uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Towarzystwo (…) S.A. w W. (poprzednio (…)S.A. w W.) w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umownego o treści: „Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.

Pliki do pobrania

wyrok_vi_a_ca_1114_13.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...