bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Klauzula nr 6237. Świadczenie hospitalizacyjne przysługuje przez 90 dni

Dodano: 2016-04-02
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r.(sygn. akt VI A Ca 1114/13) uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Towarzystwo (…) S.A. w W. (poprzednio (…)S.A. w W.) w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umownego o treści: „Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”.

Pliki do pobrania

wyrok_vi_a_ca_1114_13.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...