bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 588. Wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej

Klauzula nr 588. Wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 2014-08-12
Publikator: UOKiK
Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami P. postanowienia wzorca umowy o treści: „Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (…) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."
 
XVII AmC 54/04

Pliki do pobrania

xvii_amc_54_04_sokik_588.pdf

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...