bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Dodano: 2016-04-29
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 r. (sygn. akt VI ACa 631/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd wprowadzony z zachowaniem obowiązku określonego w pkt 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie”.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku stwierdził, że poza sporem jest, że w rozpoznawanej sprawie jest zaskarżone postanowienie wzorca umowy o takiej samej treści jak postanowienie wpisane pod pozycją nr 1264 do Rejestru Postanowień Wzorców Umowy Uznanych Za Niedozwolone (dalej: Rejestr Postanowień), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 479 45 § 2 k.p.c. Wpis do Rejestru Postanowień nastąpił na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 czerwca 2007r., sygn. akt XVII AmC 103/07, w sprawie, w której pozwanym było Towarzystwo Ubezpieczeń (…) „(…)” S.A. w W. / v. Rejestr Postanowień/.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...