bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Dodano: 2016-04-29
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 r. (sygn. akt VI ACa 631/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd wprowadzony z zachowaniem obowiązku określonego w pkt 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie”.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku stwierdził, że poza sporem jest, że w rozpoznawanej sprawie jest zaskarżone postanowienie wzorca umowy o takiej samej treści jak postanowienie wpisane pod pozycją nr 1264 do Rejestru Postanowień Wzorców Umowy Uznanych Za Niedozwolone (dalej: Rejestr Postanowień), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 479 45 § 2 k.p.c. Wpis do Rejestru Postanowień nastąpił na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 czerwca 2007r., sygn. akt XVII AmC 103/07, w sprawie, w której pozwanym było Towarzystwo Ubezpieczeń (…) „(…)” S.A. w W. / v. Rejestr Postanowień/.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...