bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Dodano: 2016-04-29
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 r. (sygn. akt VI ACa 631/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd wprowadzony z zachowaniem obowiązku określonego w pkt 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie”.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku stwierdził, że poza sporem jest, że w rozpoznawanej sprawie jest zaskarżone postanowienie wzorca umowy o takiej samej treści jak postanowienie wpisane pod pozycją nr 1264 do Rejestru Postanowień Wzorców Umowy Uznanych Za Niedozwolone (dalej: Rejestr Postanowień), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 479 45 § 2 k.p.c. Wpis do Rejestru Postanowień nastąpił na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 czerwca 2007r., sygn. akt XVII AmC 103/07, w sprawie, w której pozwanym było Towarzystwo Ubezpieczeń (…) „(…)” S.A. w W. / v. Rejestr Postanowień/.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...