bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Klauzula nr 3507 Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny

Dodano: 2016-04-29
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 r. (sygn. akt VI ACa 631/11) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd wprowadzony z zachowaniem obowiązku określonego w pkt 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie”.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku stwierdził, że poza sporem jest, że w rozpoznawanej sprawie jest zaskarżone postanowienie wzorca umowy o takiej samej treści jak postanowienie wpisane pod pozycją nr 1264 do Rejestru Postanowień Wzorców Umowy Uznanych Za Niedozwolone (dalej: Rejestr Postanowień), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 479 45 § 2 k.p.c. Wpis do Rejestru Postanowień nastąpił na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 czerwca 2007r., sygn. akt XVII AmC 103/07, w sprawie, w której pozwanym było Towarzystwo Ubezpieczeń (…) „(…)” S.A. w W. / v. Rejestr Postanowień/.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...