bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 2161

Dodano: 2014-10-14
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
VI ACa 1175/09 XVII AmC 274/09
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: „opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100%, jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok."
 
Przepis w sposób wyraźny
i wyczerpujący zarazem precyzuje katalog wymaganych przez ustawodawcę informacji, które muszą zostać zamieszczone we wzorcu umownym. Bez wątpienia informacje te w kwestionowanym OWU są zawarte.

 

Pliki do pobrania

xvii_amc__274_09___sokik_2161.pdf
vi_aca_1175_09_sa_2161.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...