bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 2013 Potrącenie rat składki

Klauzula nr 2013 Potrącenie rat składki

Dodano: 2016-05-23
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 782/09) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania rat składki jeszcze nie wymagalnych niezależnie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyplata.”

Sąd Okręgowy stwierdził, iż w powyższym postanowieniu ubezpieczyciel w sposób jednostronny ustalił obowiązek konsumenta polegający na jednostronnym przypisaniu sobie prawa do potrącenia z odszkodowania rat składki, także tych, które są niewymagalne. Ubezpieczyciel zastrzega sobie w skarżonym postanowieniu OWU prawo do potrącenia z wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania rat składki nawet, jeśli są one niewymagalne. Wskazać należy, iż Ubezpieczyciel zastrzega sobie powyższą możliwość bez względu na wysokość odszkodowania oraz ilość pozostałych do zapłacenia składek oraz ich wartość pieniężną. Działanie takie może doprowadzić w konsekwencji do sytuacji, w-której całość wypłaconego odszkodowania zostanie potrącona przez ubezpieczyciela na poczet niewymagalnych składek ubezpieczenia i w efekcie naruszyć interes ekonomiczny konsumenta.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...