bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1427 Wyliczenie wysokości zwracanej składki

Klauzula nr 1427 Wyliczenie wysokości zwracanej składki

Dodano: 2016-06-17
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez (…) S.A. . (…) Miesiąc rozpoczęty (nawet l dzień) liczy się jako wykorzystany.”

Sąd Okręgowy uznał powyższe postanowienie za niezgodne z art. 3851 § 1 oraz 813 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, brak określenia „kosztów poniesionych” przez towarzystwo może skutkować naruszeniem art. 813 Kodeksu cywilnego, gdyż może zastrzegać dla pozwanej ponowne potrącenie z zapłaconej składki kosztów poniesionych przez pozwaną w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, a które powinny już być odpowiednio uwzględnione w wysokości składki.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...