bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1427 Wyliczenie wysokości zwracanej składki

Klauzula nr 1427 Wyliczenie wysokości zwracanej składki

Dodano: 2016-06-17
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 86/06) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez (…) S.A. . (…) Miesiąc rozpoczęty (nawet l dzień) liczy się jako wykorzystany.”

Sąd Okręgowy uznał powyższe postanowienie za niezgodne z art. 3851 § 1 oraz 813 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, brak określenia „kosztów poniesionych” przez towarzystwo może skutkować naruszeniem art. 813 Kodeksu cywilnego, gdyż może zastrzegać dla pozwanej ponowne potrącenie z zapłaconej składki kosztów poniesionych przez pozwaną w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, a które powinny już być odpowiednio uwzględnione w wysokości składki.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...