bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1223. Ubezpieczenie budynku lub lokalu: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Klauzula nr 1223. Ubezpieczenie budynku lub lokalu: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 2014-08-12
Publikator: UOKiK

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego w Ogólnych warunkach ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych „….” o treści art. 4.6.1 pkt 18 „Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikłych z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie poszczególnych części składowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie."

XVII AmC 103/05

Pliki do pobrania

xvii_amc_103_05_sokik_1223.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...