bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Kiedy zapłacimy mniej za OC?

Kiedy zapłacimy mniej za OC?

Dodano: 2016-10-31

Od kilku miesięcy praktycznie każdego dnia można znaleźć w mediach informacje o rosnących cenach komunikacyjnych ubezpieczeń OC. Również coraz częściej na portalach społecznościowych kierowcy narzekają na rosnące ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, zastanawiając się nad przyczynami podwyżek. Z tego powodu chcielibyśmy przypomnieć artykuł mec. Czubluna o przyczynach wzrostu cen za ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych oraz jego analizę dotyczącą możliwości powrotu do poprzedniego stanu, sprzed podwyżek.

Ciągłe straty ubezpieczycieli 

Wyniki finansowe ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne OC od lat były, delikatnie mówiąc, niezadowalające. Jednak czarę goryczy przelał rok 2015 kiedy to ujemny wynik techniczny tej grupy ubezpieczeń wyniósł ponad jeden miliard złotych (upraszczając – ubezpieczyciele w roku 2015 ponieśli straty w tym segmencie rynku wynoszące ponad jeden miliard złotych; więcej na temat wyników finansowych sektora i poszczególnych ubezpieczycieli piszemy na portalu beinsured.pl).

Czy to stało się przyczyną rosnących cen polis komunikacyjnych OC? Pośrednio tak, tyle tylko, że strata techniczna ubezpieczycieli była następstwem innych zdarzeń, które doprowadziły do takich, a nie innych wyników finansowych, nie dając ubezpieczycielom innej możliwości, jak tylko podniesienie cen.

Z kolei taka, a nie inna strata techniczna była wynikiem kilku zjawisk – po pierwsze wojny cenowej, która powodowała znaczące obniżki składek na przestrzeni kilku ostatnich lat, po drugie – rosnącej wartości wypłacanych świadczeń i związanych z tym kosztów, po trzecie – ciągle relatywnie wysokich kosztów akwizycji i wreszcie – zwiększonych wymogów regulacyjnych.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...