bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
KE pracuje nad ujednoliceniem rynku detalicznych usług finansowych w UE

KE pracuje nad ujednoliceniem rynku detalicznych usług finansowych w UE

Dodano: 2016-11-04

W Komisji Europejskiej trwają prace nad stworzeniem Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych. Celem tych prac jest ujednolicenie usług finansowych i ich udostępnianie poza granice danego państwa, w którym działa dany usługodawca, w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komisja Europejska dostrzegła kilka istotnych problemów w dostępie do usług finansowych, z którymi stykają się obywatele UE mieszkający poza krajem pochodzenia. Z danych Eurostatu wynika, że jedynie 7% konsumentów kupiło produkt finansowy, w kraju UE innym niż kraj pochodzenia. KE także dostrzega dużą koncentrację instytucji finansowych na niektórych rynkach krajowych. Ponadto, jak podaje Komisja, europejscy konsumenci nie są chętni do częstego zmieniania swoich dostawców usług finansowych.

Wobec powyższych cech, KE uważa, że obecnie zauważalny jest w UE duży potencjał jednolitego rynku detalicznych usług finansowych. Projekt KE oraz jej inne inicjatywy, o których opowiadał Maciej Berestecki, Policy Officer w Komisji Europejskiej podczas VIII Kongresu Bancassurance, obejmują trzy główne cele:

  • poprawa sytuacji konsumentów poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiedniej informacji przy kupowaniu produktów z innego kraju UE;
  • usunięcie zbędnych barier administracyjno-regulacyjnych blokujących sprzedaż transgraniczną;
  • wsparcie dla innowacyjnych projektów cyfrowych umożliwiając ich rozwój na jednolitym rynku UE.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...