bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
KE chce ujednolicenia zasad dot. OC komunikacyjnego

KE chce ujednolicenia zasad dot. OC komunikacyjnego

Dodano: 2017-11-08
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Komisja Europejska zakończyła przegląd dyrektyw ubezpieczeń komunikacyjnych. W wyniku analizy powstały nowe propozycje KE dotyczące wspólnego uregulowania tego rynku w całej UE. Ich celem jest ułatwienie zakupu polisy OC osobom mieszkającym na terenie innego państwa UE.

Po pierwsze, KE zaproponowała doprecyzowanie niektórych rozwiązań sprzed dziesięciu lat, czyli okresu gdy dyrektywa wchodziła w życie. W ten sposób ubezpieczyciele działający na terenie UE byliby zobligowani do stosowania jednakowych zasad w zakresie udzielania ochrony z tytułu ubezpieczeń OC, zwłaszcza w zakresie zniżek składki za bezwypadkową jazdę.

Wśród propozycji KE znalazło się m.in. wprowadzenie jednolitego formularza zaświadczenia o historii szkód z komunikacyjnej polisy. Komisja chce także, by zakłady ubezpieczeń były zobligowane do uwzględniania przy szacowaniu składki historii OC kierowcy poszukującego ochrony. Najbardziej kontrowersyjną propozycją jest publiczne informowanie o mechanizmie naliczania zniżek za bezwypadkową jazdę.   

– Propozycja wprowadzenia w Unii jednolitego formularza zaświadczenia o historii szkodowej jest dobrym pomysłem. Jego standaryzacja spowoduje, że dokument ten będzie rozpoznawalny we wszystkich krajach UE – komentuje Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Jednak zobligowanie ubezpieczycieli do publikowania szczegółowych kryteriów systemu zniżek/zwyżek za bezszkodową jazdę wydaje się już zbyt daleko idącą propozycją, która ogranicza swobodę działalności gospodarczej – dodaje. 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...