bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
KE będzie przyglądać się polskim propozycjom regulacji kredytów we frankach

KE będzie przyglądać się polskim propozycjom regulacji kredytów we frankach

Dodano: 2016-05-13

W dniu 12.05.2016 r. w trakcie sesji Parlamentu Europejskiego odbyła się debata w sprawie kredytów i pożyczek w obcych walutach. Przedstawiciele z Polski nie wzięli udziału w spotkaniu.

Jonathan Hill, komisarz ds. stabilności finansowej, w podsumowaniu spotkania stwierdził, że Komisja jest niechętna przewalutowaniu kredytów w walutach obcych i obarczaniu tymi kosztami instytucji bankowych. Obecnie, jak wynika z wypowiedzi Hilla, KE stale monitoruje rozwiązania w tej sprawie, jakie pojawiają się w Polsce i Rumunii – krajach, które poprosiły KE o konsultacje w sprawie zgłaszanych propozycji. Przypomnijmy, że państwa nie mają takiego obowiązku.

– Możliwość przewalutowania kredytów z franków (…) po niskim kursie i obarczania tymi kosztami pożyczkodawców wykracza poza konieczne działania, aby uniknąć kryzysu i chronić pożyczkobiorców – oświadczył Hill. 

Komisarz w trakcie wystąpienia przywołał regulacje, które zostały zaimplementowane na Chorwacji. Wprowadzono tam przepisy umożliwiające przewalutowanie kredytów według kursu sprzed wzmocnienia CHF. Konwersja ta kosztowała ponad miliard euro, co zostało przerzucone jako zobowiązanie banków. – To wyraźny problem, który wymaga rozwiązania, więc trzeba znaleźć takie wyjście, które będzie zgodne ze swobodami traktatowymi. Musi to być rozwiązanie, które pozwoli zachować również zaufanie inwestorów w Chorwacji – skomentował komisarz. 

Zdaniem Hilla takie postępowanie może doprowadzić do naruszenia prawa Wspólnoty. Dlatego Komisja stale obserwuje sytuację finansową na Chorwacji, a także w krajach, które chcą wprowadzić podobne przepisy. Komisarz wskazywał na potrzebę opracowania rozwiązania spełniającego cechy spójności z przepisami EU. Istotne jest zapewnienie ochrony zarówno dla konsumentów, jak i prowadzonych inwestycji i wspólnego rynku. – Takie rozwiązanie będziemy starali się uzyskać i chciałbym, żeby stało się tak we wszystkich krajach członkowskich, gdzie ten problem obecnie budzi obawy – zaznaczył komisarz. 

Hill podkreślił, że Komisji nie chce wtrącać się w projekty rozwiązań problemów wprowadzonych w krajach UE. Zależy jej na zachowaniu stabilność rynków finansowych i regulacji prawnych, które umożliwią i zachęcą do długofalowego inwestowania. Organy UE stawiają sobie za cel rozwiązanie problemu retroaktywności (czyli przewalutowania kredytów zaciągniętych wcześniej) i proporcjonalności (czyli rozłożenia kosztów tej operacji).

Debatę podsumował także austriacki europoseł Othmar Karas z Europejskiej Partii Ludowej. Wskazał on, że problem dotyczy umów kredytowych zawartych przed laty. Jego zdaniem powinny zostać podjęte działania, które nie zniechęcą inwestorów do rynku kapitałowego UE. Podkreślał także, że nowe rozwiązania nie mogą być sprzeczne w europejskimi zasadami swobody przepływu kapitału i stabilności prawa.

Natomiast rumuński polityk z frakcji socjalistycznej Catalin Ivan stwierdził, że banki również muszą ponieść konsekwencje i ryzyko związane z udzielaniem kredytów w obcej walucie. – Ten brak stabilności banków, ta ich chęć generowania zysków za wszelką cenę przyniosła koszt dla nas wszystkich – wskazywał europoseł.

Bułgarski europoseł Angeł Dżambazki z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów podkreślił, że problem ten dotyczy głównie krajów Europy Wschodniej. – Wiemy, że te pożyczki w walutach są opłacalne ze względu na niższe stopy procentowe czy dłuższy okres spłaty, ale to są te zyski natychmiastowe. One mogą być jednak ryzykowne, bo ludziom trudno jest przewidzieć swoje dochody w walucie obcej i narażeni są na ryzyko walutowe – zauważył Dżambazki.

Mimo że kwestia kredytów we frankach szwajcarskich obecnie stanowi gorący temat w Polsce to żaden z eurodeputowanych z naszego kraju nie wziął udziału w debacie.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...