bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
KE analizuje projektu budżetów na 2017 r. 7 z nich wzbudziło wątpliwości Komisji

KE analizuje projektu budżetów na 2017 r. 7 z nich wzbudziło wątpliwości Komisji

Dodano: 2016-10-27

Komisja Europejska wysłała listy do siedmiu państwa członkowskich UE. Zwróciła się w nich z prośbą o wyjaśnienia w sprawie projektów ich budżetów na przyszły rok. Zastrzeżenia Komisji dotyczą m.in. niewypełniania rekomendacji dotyczących oszczędności w tych krajach.

„W niektórych przypadkach nasze wstępne analizy otrzymanych projektów budżetów pokazały, że potrzebne są wyjaśnienia od władz krajowych” – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

W tym tygodniu Komisja wysłała listy w tej sprawie do rządu Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Litwy, Belgii, Cypru oraz Finlandii. Moscovici wskazał na występowanie trzech rodzajów problemów. W przypadku Hiszpanii i Litwy KE domaga się zapewnienia, że nowo wybrane rządy tych krajów będą wypełniały zobowiązania i przedstawią zaktualizowany plan finansowy na przyszły rok. W przypadku Belgii i Portugalii wstępna ocena Komisji wykazała, że projekty budżetów są wprawdzie zgodne z unijnymi zasadami, konieczne jest tylko uzupełnienie o informacje dotyczące działań, jakie planują podjąć te kraje. Wątpliwości KE budzą sposoby realizacji celów strukturalnych.

Z kolei analiza projektów budżetów Włoch, Cypru i Finlandii wykazała niezgodność projektów budżetów z rekomendacjami wobec tych trzech krajów. Dotyczą one poprawy dostosowania strukturalnego, czyli zmniejszenia wydatków i/lub zwiększenie wpływów, zgodnie z unijnym paktem na rzecz stabilności i wzrostu. Według założeń tego porozumienia kraj od 2017 r. rozpocznie realizowanie programu oszczędnościowego. Podobna sytuacja dotyczy Finlandii, która ma za zadanie przeprowadzić dostosowanie w wysokości 0,6 proc. PKB. Rząd już wcześniej wnioskował o zastosowanie elastyczności w związku z długofalowymi reformami, które w pierwszym etapie mogą być kosztowne. W przypadku, Cypru Komisja wytknęła rządowi odejście w projekcie budżetu od celu zrównoważonego budżetu w ujęciu strukturalnym.

Pierre Moscovici wskazał, że Komisja nie chce karać krajów członkowskich, ale ma różne możliwości działania. Jedną z opcji jest odrzucenie projektu budżetu, co zmusiłoby kraj do przedstawienia kolejnej jego wersji. Państwa UE miały czas na złożenie projektów swoich budżetów na przyszły rok do 15 października. Obecnie ich analizą zajmuje się KE, która w przyszłym miesiącu przedstawi swoją opinię w tej sprawie. Później planami wydatków zajmą się ministrowie finansów krajów strefy euro.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...